Rejon 2

Rejon obejmuje obszar województw:

  • Warmińsko-mazurskiego – na wschód od Olsztyna
  • Mazowieckiego
  • Podlaskiego
mapa-polski-z-nazwami-wojewodztw-rejon-2-active