Rejon 1

Rejon obejmuje obszar województw:

  • Zachodniopomorskiego – na wschód od Koszalina
  • Pomorskiego
  • Kujawsko-pomorskiego
  • Warmińsko-mazurskiego – na zachód od Olsztyna
mapa-polski-z-nazwami-wojewodztw-rejon-1-active